Meil kõigil on eesmärgid, mida soovime saavutada, väljakutsed, mida püüame ületada, ideed, mida on vaja kaardistada ja olukorrad, kus tunneme end olevat ummikseisus. Koostöö professionaalse arengunõustajaga võib avada Sinu potentsiaali ja viia edukalt isikliku ja tööalase arenguni.

Põhjused minuga koostööks võivad olla: Sinu soov

 • avardada oma võimalusi;
 • leida parimaid lahendusi;
 • tõsta enesekindlust ja enesehinnangut;
 • maksimeerida oma potentsiaali;
 • määratleda oma tugevusi ja nõrkusi;
 • juhtida/hoida töö/elu tasakaalu jpm.

20 aasta kogemusega koaktiivse coaching`u põhimõtted:

 • inimesed on oma olemuselt loomingulised, leidlikud ja terviklikud ning võimelised leidma lahendusi kõigile oma väljakutsetele;
 • käesolevas hetkes kõige märkamine ja teadvustamine, mis esile kerkib;
 • tähelepanu on inimese elul tervikuna – elu erinevates valdkondades tehtavad valikud ja otsused on omavahel seotud;
 • suurte muutuste esile kutsumine.

Arengunõustamise metoodika ja tehnikad tuginevad mõtteviisile, et inimene ise tajub, mis on tema elus ja töös ettetulevate takistuste lahendamiseks vajalik. Sageli on lahendused ilmselged, kuid inimesel ei pruugi olla oskust neid märgata. Sellistes olukordades aitan Sul erinevate tehnikate abil neid lahendusi märgata ning inspireerida Sind tegutsema. Regulaarsed vestlused aitavad analüüsida Sinu seniseid käitumisviise ja kogemusi, mille kaudu saad anda tähenduse nii oma edulugudele kui ka eksimustele. Meie koostöö oluline eesmärk on õppimine ja eneseareng — ainult igaüks ise saab vastutada oma arengu ja muutustega toimetuleku eest. Meie koostöö keskendub olevikust tulevikku liikumisele – protsessis jõuame konkreetsete tegevusteni, mis aitavad püstitatud eesmärke ellu viia. Kohtumised julgustavad Sind avastama oma potentsiaali ning seda maksimaalselt rakendama.

Arengunõustamine on sobilik inimesele, kes on valmis proovima oma elukvaliteedi paremaks muutmiseks kasutama lisaks mõistuspärasele mõtlemisele, planeerimisele ja tegutsemisele ka keha ja meele tunnetust ja tarkusi. Meie koostöö tulemusel saad paremat ja sügavamat kontakti iseenda vajaduste, soovide, mõtete, tunnete, tugevuste ja oskustega ning leiad kõigile olukordadele just Sinu jaoks parimad lahendused.

Arengunõustamine tähendab tavapäraselt minimaalselt 3-kuulist inspireerivat ja loomingulist personaalset partnerlust regulaarsete kohtumiste formaadis (umbes 1 tund nädalas), mis toetab Sinu isiklikku ja/või tööalast arengut ning toimetulekut muutustega. Sinu soovi/vajaduse korral pakun ka lühemas või pikemas formaadis arengunõustamist.

Oled väga oodatud minu arengunõustamisele, kui:

 • tead mida soovid saavutada (või on soov selle teemaga põhjalikumalt tegeleda);
 • väärtustad koostööd, erinevaid vaatepunkte ja uusi perspektiive;
 • oled valmis pühendama oma aega ja energiat muutuste tegemiseks.

Meie 1. kohtumine on tasuta, mille põhjal saad otsustada meie koostöö jätkamise sobivuses!

Arengunõustamise abiga saad heast suurepäraseks, avastades oma elu mõtet ning õppides oma tugevusi oskuslikumalt hindama ja kasutama!