Kliendid räägivad oma kogemusest peale meie 12-sessioonilist koostööd:

Arengunõustamise erinevus teistest enesearengu ja õppimise meetoditest:

  • Konsultatsioon: konsultante palgatakse eksperthinnanguteks, kes diagnoosivad probleeme ning aitavad leida ja vahel ka rakendada lahendusi. Erinevus: coaching’ult eeldatakse, et inimesed on võimelised koostöös coach’iga ise lahendusi looma.
  • Mentorlus: mentor on oma ala ekspert, kes juhendab ja annab nõu, mis põhineb tema enda kogemustel. Mentorlus võib sisaldada nõustamist ja coaching’ut. Erinevus: coaching’u protsess ei sisalda nõustamist, vaid keskendub sellele, et inimene leiaks ise vastused protsessi käigus.
  • Teraapia tegeleb nii emotsionaalse kui ka füüsilise valu, väärtalitluse ja erinevate konfliktide lahendamisega. Tähelepanu on sageli minevikuprobleemide lahendamisel ja üldise psühholoogilise toimimise parandamisel. Erinevus: coaching toetab inimese isiklikku ja tööalast arengut, et saavutada praktilisi tulemusi. Coaching keskendub tulevikule, rõhk on vastutusel ja tegutsemisel.
  • Koolitus: koolitusprogrammid põhinevad kindlatel eesmärkidel, mille on püstitanud koolitaja või juhendaja. Erinevus: kuigi coaching’u protsessis seatakse samuti eesmärgid, on need coach’i abil püstitanud inimene ise. Koolitus eeldab õppekava. Coaching toimub ilma kindlaksmääratud õppekavata.